top of page

Gift Card

‏25 ₪

גיפט קארד לכל תכלית תקף גם לכפל מבצעים, קונים בקלות וניתן להטעין בכל שלב במיסט
הגיפט קארד יישלח גם למייל וגם לטלפון של הנמען
נא לרשום את הטלפון של הנמען בהודעה מעל המלל
...
גיפט קארד לכל תכלית תקף גם לכפל מבצעים, קונים בקלות וניתן להטעין בכל שלב במיסט הגיפט קארד יישלח גם למייל וגם לטלפון של הנמען נא לרשום את הטלפון של הנמען בהודעה מעל המלל

‏25 ₪
‏50 ₪
‏100 ₪
‏150 ₪
‏200 ₪
bottom of page