Gift Card

₪25 - ₪200
גיפט קארד לכל תכלית תקף גם לכפל מבצעים, קונים בקלות וניתן להטעין בכל שלב במיסט
הגיפט קארד יישלח גם למייל וגם לטלפון של הנמען
נא לרשום את הטלפון של הנמען בהודעה מעל המלל
...
₪25
₪50
₪100
₪150
₪200